2015. május 27., szerda

testületi ülés - május

Amióta kizárólag online, Szentgotthárd Város Önkormányzata közvetíti a képviselő-testületi ülést, jól nyomon követhető a "műsor" nézettsége. Nem tudjuk, hogy ez a képviselők népszerűségével arányos-e, mindenesetre az elmúlt közel fél év alatt jelentősen csökkent a nézőszám! Íme a statisztika:
  • az első, kizárólag online sugárzott januári ülés nézettsége eddig: 2 074
  • a februári ülés adata: 915
  • a márciusi nézőszám: 638
  • áprilisi érdeklődők: 412
A májusi ülést 28-án, csütörtökön 11:45-től tartották, amit természetesen ezen az oldalon is élőben lehetett követni alább, bár sokszor megszakadt. Ha a rendszerek is úgy akarják, akkor hamarosan itt az ismétlés ->
A tervezett napirendi pontok:

T Á R G Y S O R O Z A T:
1./Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.


2./ A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. A Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának lehetősége.


3./ Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.


4./ Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.


5./ Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges közösségi tér kialakítása a város fiataljainak részére.
 


II. KÜLÖNFÉLÉK:

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.

2. Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában.

3. Nyilatkozat a köznevelési intézmény (SZOI) további működtetéséről.

4. Együttműködési megállapodás.

5. Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése.

6. Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és útfelújításokra.

7. A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme.

8. Rábatótfalui SE kérelme.

9. Sportbarátok Egyesülete kérelme - 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás.

10. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme.

11. 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

12. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása.

13. Városi Gondozási Központ ingatlan értékesítésének kérelme.

14. Zsidai terület ügy.

15. Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/15 hrsz- ú garázs bérbeadása.

16. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség, valamint vízdíj hátralékáról.

17. A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója (SZET Kft)

18. Felügyelő bizottsági tagok tagságának megszüntetése , új tagok megválasztása.

19. A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2015. évi üzleti terve.

20. A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői ( intézményvezetői ) beosztásának ellátása.

21. Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.

22. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” díjra.

23. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.

24. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Város Közszolgálatáért” Díjra.

25. „ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat.

26. „ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat.

Közmeghallgatás.

 

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése