2015. április 29., szerda

testületi ülés - április (ismétlés)

Ismét ülésezik a város képviselő-testülete. 14 órától élőben kapcsoljuk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb termét. A tervezett napirendek a videóablak alatt olvashatók.
T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2./ A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.


II. KÜLÖNFÉLÉK:1. A 2015. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.

2. Magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban.

3. Településfejlesztési koncepció elfogadása.

4. Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai.

5. VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába (Felügyelő Bizottságába) igazgatósági tag delegálása.

6. Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése – felhatalmazások.

7. Integrált Településfejlesztési Stratégia.

8. Regionális mentési, védekezési központ projektjének támogatása.

9. A Közművelődési Koncepció Cselekvési terve.

10. Bérlakások felújításának, karbantartásának vizsgálata.

11. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból

12. A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság működésének önkormányzati támogatása.

13. A (turisztikai) információs központ további működtetésének fedezete.

14. A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme.

15. Tájékoztató Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezetéről.

16. Szociális rendelet módosítása.

17. A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása.

18. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

19. Lakások bérletéről és lakbérről szóló rendeletek módosítása.

20. Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi beszámolója.

21. Javadalmazási szabályzat elfogadása.

22. A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása.

23. A Gotthard-Therm Kft 2015. évi üzleti terve.

24. Év pedagógusa díj elfogadása.

25. Díszoklevél adományozása.

III. EGYEBEK:

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése