2015. február 24., kedd

testületi ülés - február

Újra ülésezik Szentgotthárd Város Képviselő-testülete február 25-én 14 órától. A januári első, online sugárzásban a rendszer beállítása, és újdonsága miatt, négy munkatárs segítségével sugározták a közel négyórás ülést.

A legfrissebb februári ülés archív ismétlése:


A mostani ülésen az alábbi napirendeket tárgyalták:

1./Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
3./ Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi munkatervéről.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének vizsgálata – különös tekintettel a szakmai kérdésekre. Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás aktualizálása . A Művelődés Ház lehetőségei kulturális és civil színtéren. Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről.
4./ Közművelődési koncepció felülvizsgálata.

II. KÜLÖNFÉLÉK:

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve.
2. TDM beszámoló és munkaterv.
3. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
4. Széll Kálmán portrészobor felajánlása.
5. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetéről
6. Konferenciarendezés.
7. Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.
8. Két tusa Diákolimpia megyei döntő.
9. Testvérvárosi pályázat.
10. Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése projekt - vasúti betonaljak elszállítása.
11. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére.
12. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása.
13. Új szociális rendelet megalkotása.
14. Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.
15. Ingatlan vásárlási kérelem (Gaál Ferenc)
16. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség, valamint vízdíj hátralékáról.
17. Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata.
18. Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának kérelme.
19. SZET Szentgotthárdi Kft átvilágítása.
20. Gotthárd- Therm Kft. kérelme.
21. A Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi tagsága.

2015. február 12., csütörtök

városfejlesztés

Felhívást tett közzé Szentgotthárd polgármestere a következő 5 év települési jövőképének megalkotásával kapcsolatban. Merre tovább Szentgotthárd?
A kép a 2014-es Szentgotthárdi Történelmi Napokon készült     -   Fotó: Csoszi
Öt évvel ezelőtt már készült úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). Akkor 196 oldalon foglalták össze a városi stratégiát. Most annak felülvizsgálata, ha tetszik korszerűsítése indulhat el.
A tervezés során:
- sorra veszik a megoldatlan problémákat és az azokra adható válaszokat,
- megkeresik azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Szentgotthárdon élők, dolgozók és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására;
- mindehhez pedig azonosítják azokat a veszélyeket, amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak.

Ebben széleskörű párbeszédet kezdeményez a polgármester. Mottója: Legyen olyan Szentgotthárd, mint amilyennek szeretnénk!

A felhívás pontos szövege alább is olvasható: