2013. október 4., péntek

14. közös ülés

Szlovén - magyar két jó barát! Mondhatnánk az évszázados közös együttélés után. A hét elején immár 14. alkalommal ülésezett a Magyar - Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság. Ezúttal Szentgotthárdon. Ez az a testület, melyen a két ország rögzíti a szlovén illetve magyar kisebbségekkel kapcsolatos hosszabb távú kormányzati szándékokat.
Az idei ülésen is rögzítették a felek, hogy egymás kulturális intézményeinek működését biztosítják. A magyar fél a Kétvölgy - Felsőszölnök között épülő út határidőben történő átadását segíti elő.
Az amúgy nem sajtónyilvános tárgyalás után az elfogadott jegyzőkönyvről tájékoztatót adtak ki. Szó szerint közöljük:
A Magyar – Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2013. október 2-án,
Szentgotthárdon tartotta XIV. ülését, amely a közös jegyzőkönyv
aláírásával zárult. A társelnökök, Répás Zsuzsanna helyettes
államtitkár és Boris Jesih államtitkár által vezetett ülés jó
légkörben, a konstruktív együttműködés szellemében zajlott. Mindkét
fél kifejezte elkötelezettségét és megértését egymás nemzetiségei
problémáinak megoldása érdekében. A tanácskozáson áttekintették a
legfontosabb aktuális kérdéseket, és ajánlásokat fogalmaztak meg a
jövőre nézve.

A Kisebbségi Vegyes Bizottság értékelte a Magyarország és a Szlovén
Köztársaság közötti két évtizedes kisebbségvédelmi együttműködést,
amelynek elmélyítésében jelentős szerepet töltenek be a muravidéki
magyarság és a Rába-vidéki szlovén nemzetiség országos szervezetei
közötti egyre erősödő, immár együttműködési szerződésben is
rögzített kapcsolatok.
A felek kölcsönösen megállapították, hogy Magyarország Kormányának
köszönhetően jelentős előrelépés történt a magyarországi szlovén
nemzetiség legfontosabb intézményeinek, így az ülésnek is helyszínt
adó szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központ, a
Radio Monoster és a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Gyűjtemény helyzetének rendezése és folyamatos
működésének biztosítása érdekében.

Mindkét fél kiemelte, hogy megkülönböztetett figyelmet szentel a két
közösség megmaradása szempontjából fontos nemzetiségi oktatás és
hitélet feltételeinek biztosítására.
A szlovén fél nyitottságát fejezte ki a Lendvai Könyvtár és a
lendvai Galéria-Múzeum központi magyar nemzetiségi státusának
rendezése tekintetében, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a
Szlovéniában várható közigazgatási átszervezés előtt – a Muravidék
vonatkozásában – kikéri a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség véleményét. A kis lélekszámú szlovéniai községek
összevonása ugyanis komoly következményekkel járhat a muravidéki
magyarság jól kiépített kisebbségi önkormányzati rendszerére.
Az ülésen a magyar fél tájékoztatást adott a Kétvölgy-Felsőszölnök
közötti út építéséről és arról, hogy a Pesti Központi Kerületi
Bíróság civil kezdeményezésre váratlanul elrendelte az útépítési
munkák leállítását. A magyar fél kifejezte elkötelezettségét abban,
hogy minden törvényes eszközzel elősegíti az út befejezését és a
kitűzött határidőre történő átadását.
    Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése